България е страната в ЕС с най-голям дял - 30 на сто на хората, определящи като нещо "изключително важно" за успех в живота факта да си роден в богато семейство.

Заедно с още 54% от българите, смятащи това за "важно", групата, привърженици на разбирането, че успяващите го дължат предимно на произхода си, а не на образованието или качествата си, достига цели 84%.

Проучването на "Евробарометър" показва, че най-масово така мислят от Поколението Z, т.е. родените след 1997 г. При тях като "най-важно" за връзката успех - богато семейство определят почти четирима от десет младежи. Това е възрастовата група 15-24 години, или българите, които са предимно ученици в гимназия, млади работещи или студенти.

В следващата възрастова група 25-34 години има спад с 12 пункта до 25% на този показател, но той се качва на 31% при 35-44-годишните и 30 на сто при 45-54 годишните, т.е. при родителите на Поколението Z.

При всички генерации това убеждение остава относително високо, като най-ниско - 27% е при Поколението Х (1965-1980).